Home | Onze doelen | De Vlinder

De Vlinder

Een “Bijna Thuis Huis”, ofwel hospice is een huis voor mensen in de terminale fase van hun leven met een levensverwachting van in principe niet meer dan drie maanden. Het gaat daarbij om mensen die niet in een ziekenhuis of verpleeghuis zijn opgenomen maar die ziek thuis zijn en waarvoor de zorg voor de directe omgeving te intensief is geworden. Dit kunnen ook mensen zijn die vanuit een ziekenhuis naar huis zouden kunnen maar geen of onvoldoende mantelzorg thuis hebben. 
Het “Bijna Thuis Huis De Vlinder” biedt dan de mogelijkheid om de laatste levensfase door te brengen in een omgeving die zoveel mogelijk lijkt op de thuissituatie. 
Omringd door mensen en zaken waarmee men vertrouwd is, met de eigen mantelzorgers, huishoudelijke en/of medische zorg en de eigen spullen.

Bezoek de website www.bijnathuishuisbest.nl

 Kijk, je hebt een doel, goede doelen,
betere doelen en ons beste doel... 

© 2014 - Alle rechten voorbehouden